Visolie: essentiële cosmetische en therapeutische toepassing voor de huid

Geschreven door: Wouter de Jong

Visoliesuppletie is gekend vanwege zijn gunstig effect op de huid waaronder het tegengaan van huidveroudering, wondheling in het algemeen en huidaandoeningen als dermatitis, allergieën, zonnebrand en huidkanker [1]. Vooral de meervoudig onverzadigde vetzuren DHA (docosahexaeenzuur) en EPA (eicosapentaeenzuur) staan hiervoor in de belangstelling.

Het belangrijkste werkingsmechanisme van visolie op de huid is de regenererende werking op (onderliggende) huidinflammatie via de competitie met het pro-inflammatoire arachidonzuur en de onderdrukking van de pro-inflammatoire eicosanoïdenproductie. Gebrek aan meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) betekent voor de huid transepidermaal vochtverlies (verhoogd vochtverlies vanuit diepere huidlagen), verminderde huidbarrière, verhoogde aanmaak van proliferatieve keratinen (K6 en K16) en verhoging van het inflammatie-gerelateerde keratine K17. Voldoende inname van essentiële vetzuren, specifiek EPA en DHA, voorkomt en herstelt dit. Het immuunsysteem in de epidermis wordt gereguleerd en de huidbarrière heelt. Dit is vooral van belang voor inflammatoire huidaandoeningen als acne, psoriasis, dermatitis, lupus en huidkanker.

Praktische toepassing
De meeste studies spreken over een effectieve dosis van 2-3 gram EPA/DHA per dag om inflammatie tegen te gaan [1]. Echter voordat dit kan worden geadviseerd moet de vetvertering op orde zijn. Anders is de vetzuursuppletie vooral kostbaar en belastend voor de darmen. Voor een goede vetvertering zijn voldoende gal(zouten) en vetsplitsende enzymen van belang, onder andere taurine en lipase zijn hierbij cruciaal.

Kwaliteit supplement belangrijk
In Nieuw-Zeeland werden in 2015 tweeëndertig visoliesupplementen onderzocht [2]. Slechts 3 van de 32 supplementen bevatten de hoeveelheid EPA en DHA die werd geclaimd op het etiket. Daarbij bevatte het merendeel van de onderzochte visoliesupplementen verhoogde oxidatieve markers: 50% van de supplementen bevatte een verhoogde totale oxidatie (TOTOX-waarde), 83% een verhoogde peroxide-waarde (PV) en 25% een verhoogde anisidine-waarde (AV). De houdbaarheidsdatum, kostprijs, land van origine en exclusieve verkrijgbaarheid waren geen van allen een goed kwaliteitscriterium.

Goede kwaliteitscriteria
Om de kwaliteit van omega-3-vetzuren te beoordelen zijn een aantal criteria belangrijk:

  1. Triglyceriden of synthetische ethyl-esters? Kies de natuurlijke triglyceridenvorm waarin vetzuren voorkomen. In tegenstelling tot de synthetische ethyl-esters is de triglyceridenvorm makkelijker opneembaar in het maagdarmkanaal. Triglyceriden worden effectief gebruikt en zijn niet belastend voor het lichaam. Studies tonen aan dat triglyceriden 70 tot 400% beter opnemen dan ethylester [3,4].
  2. Welke vissoort wordt gebruikt? Kies voor visolie van een kleine vissoort. Kleine vissoorten zoals ansjovis zijn minder gevoelig voor oxidatie en minder belast met toxische verontreinigingen zoals zware metalen.
  3. Wat is de vangstlocatie? Niet iedere zee of oceaan is ideaal, alleen al vanwege de verontreiniging. Voor de Chileense kust wordt met respect voor de natuur gevangen en visquota worden gerespecteerd.
  4. Kort transport? De olie moet in de directe omgeving van het vangstgebied worden verwerkt en gecapsuleerd zodat oxidatie verwaarloosbaar is.
  5. Is de gebruikte vis traceerbaar? Als de visolie gecertificeerd is door het laboratorium Orivo dan is dat zichtbaar aan de hand van een logo op de verpakking. Met het batch-nummer op de verpakking kunt u vervolgens direct achterhalen waar en wanneer de vis is gevangen.
  6. Welk zuiveringsproces wordt gebruikt? Chemische zuivering laat in het algemeen toxische reststoffen achter. Kies bij voorkeur voor een vetzuurvriendelijk, niet chemisch proces. Dit is zichtbaar aan de olie zelf die dan zo goed als kleurloos is.
  7. Controleert de producerende firma iedere batch op oxidatie (TOTOX <5), zware metalen en plastics? U kunt dit altijd navragen!

Referenties:
1. Huang TH, Wang PW, Yang SC, et al. Cosmetic and Therapeutic Applications of Fish Oil’s Fatty Acids on the Skin. Mar Drugs. 2018.
2. Albert BB, Derraik JGB, Cameron-Smith D, et al. Fish oil supplements in New Zealand are highly oxidised and do not meet label content of n-3 PUFA.Sci Rep. 2015.
3. Neubronner J, Schuchardt JP, Kressel G, et al. Enhanced increase of omega 3 index in response to long term n-3 fatty acid supplementation from triglycerides versus ethyl esters. Eur J. Clin Nutr. 65 (2011) 247 -254.
4. Ritter JCS, Budge SM, Jovica F. Oxidation rates of triglyceride and ethyl ester fish oils. Submitted to Food Chem (in review). 2014.

Instagram
WhatsApp